ii Ingbritt Irene Lagerberg

 

ii Ingbritt Irene Lagerberg, föddes 1943 i Kungälv.

Hon har de senaste 40 åren bott i Göteborg.

Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän samt har studerat privat för Ole Lambertsson och Allan Lloyd-Mcoyd. ii hade sin första utställning 1979.

ii bilder är koloristiska med klara starka färger, hennes stolar har personlighet och skildrar olika skeenden i livet. Hon använder sig ofta av kontrastfärger, som förstärker varandra.

ii har haft utställningar i Sverige och Norge och hon är representerad på företag som Ericsson, AGA, Postgirot och Stadshypotek, för att nämna några.

Läs och se mer på: iiart.se