Karin Holmström

Karin har alltid haft en stark passion för det kreativa uttrycket. Konsten och måleriet spelar en stor roll i hennes liv och hon önskar att det även gör der i andras liv. Ge reflektioner och uttryck för känslor. 

Lager på lager växer en tavla sakta fram. Med färger i olja och akryl skapas alster på stadsmotiv, hotade djur och kvinnor med uttryck som speglar betraktaren och alla dess känslor. Karin hämtar inspiration från livet och omgivningen och det som sker inom oss. 

Hennes drivkraft är att fortsätta utvecklas och nå ut med konsten. 

Del av försäljningen skänks till cancerfonden eller andra välgörande ändamål i minnet av hennes far.

 

Läs och se mer på: karinholmstromart.se