Saro Aratoun

Saro är bosatt och verksam i Göteborg sedan 1962.

Han är känd för sina vackra akvareller som så vackert beskriver våra årstider och vår fauna.

Han utbildade sig i London på Hammersmith College of Art and Architecture 1957-1961.